Afstandsstart verwarming* via sms1

Bij auto’s met een motor- en interieurverwarming op brandstof biedt Volvo On Call de mogelijkheid om via een reguliere mobiele telefoon dezelfde instellingen te hanteren als via het bedieningspaneel in de auto. Timerinstellingen zijn mogelijk door de gewenste timerinstelling in een sms te versturen via een mobiele telefoon, zie afstandsstart verwarming.

Het via een mobiel op afstand kunnen bedienen van de verwarming in de auto is een praktische functie die comfortverhogend werkt en evenveel kost als een sms.

De verwarmingsfunctie kent twee tijdstippen, die in de volgende beschrijving worden aangeduid als T1 en T2. Ze geven de tijdstippen aan waarop de auto de ingestelde temperatuur moet hebben bereikt. Om ervoor te zorgen dat alleen de geautoriseerde gebruiker de verwarming kan regelen, dient de sms het kenteken2 van de auto te bevatten, gevolgd door de pincode voor het Volvo On Call-systeem.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Auto’s met Volvo On Call*
  3. 2 Eventuele letters in het kenteken kunnen met hoofdletters en kleine letters worden aangegeven.