Typegoedkeuring - audio en media

Typegoedkeuring voor radio-, telecommunicatie- en computerapparatuur.

Wi-Fi

P3/P4-1420-WiFi logo

Verklaring van overeenstemming voor audio- en navigatiemodule

P3/P4-1420-Melco-Declaration of Conformity