Start/Stop* - automatische motorstart

Auto’s met een bepaalde combinatie van motor en versnellingsbak zijn voorzien van een Start/Stop-systeem dat in werking treedt, als de auto bijvoorbeeld stilstaat in een file of wacht voor een verkeerslicht.

Een motor die automatisch werd afgezet kan in bepaalde gevallen automatisch worden gestart, voordat u hebt aangegeven de rit te willen voortzetten.

In de volgende gevallen start de motor automatisch, ook als u het koppelingspedaal niet hebt ingetrapt (handgeschakelde bak) of uw voet niet van het rempedaal haalt (automaat):

VoorwaardenM/A1
er wordt condens gevormd op de ruiten.M + A
De omstandigheden in de passagiersruimte wijken af van de ingestelde waarden2.M + A
er wordt tijdelijk veel stroom afgenomen of de capaciteit van de startaccu is onder de toelaatbare ondergrens gezakt. M + A
u bedient het rempedaal met pompende bewegingen.M + A
De motorkap wordt ontgrendeld3.M + A
De auto begint te rollen of voert een kleine snelheidstoename uit als de auto automatisch is afgezet zonder helemaal stil te staan.M + A
De gordelsluiting van de bestuurder is geopend met de keuzehendel in stand D of N.A
Stuurbewegingen3.A
De keuzehendel vanuit stand D in stand S4, R of ‘+/-’ wordt gezet.A
Het bestuurdersportier wordt geopend met de keuzehendel in stand D - een ‘belsignaal’ en een tekstmelding geven aan dat de Start/Stop-functie actief is.A

 Waarschuwing

Open de motorkap niet als de motor automatisch afgeslagen is. De motor kan plotseling automatisch starten. Voer eerst een normale motoruitschakeling uit met de START/STOP ENGINE-knop voordat u de motorkap omhoog doet.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 M = handbak, A = automaatbak.
  3. 2 Auto met ECC.
  4. 3 Alleen bij bepaalde motoren.
  5. 4 Sportstand.