Noodreparatieset voor banden* - bediening

De noodreparatieset voor banden* (TMK - Temporary Mobility Kit) wordt gebruikt om een gat te dichten en om de bandenspanning te controleren en aan te passen. De bandenspanning voor de aanbevolen bandenmaat staat in de gedrukte Gebruikershandleiding.

Noodreparatie banden

P3/P4-1246-ALL- new version of TMK 2
Voor informatie over de functie van de onderdelen, zie Noodreparatieset voor banden.
Verwijder de sticker met de toegestane maximumsnelheid (die aan de ene kant van de compressor zit) en bevestig deze op het stuurwiel.

 Waarschuwing

De snelheid mag niet hoger dan 80 km/h zijn nadat de provisorische bandenreparatie is gebruikt. Volvo adviseert u om een erkende Volvo-werkplaats te bezoeken voor een inspectie van de gerepareerde band (maximaal 200 km rijden). Het personeel kan bepalen of de band kan worden gemaakt of moet worden vervangen.

 Waarschuwing

Het afdichtmiddel kan de huid irriteren. Bij huidcontact het middel direct met zeep en water afspoelen.
Controleer of de knop in stand 0 staat en neem de kabel en de luchtslang erbij.

 N.b.

Voor het gebruik de verzegeling van de bus niet verbreken. Bij het indraaien van de bus wordt de verzegeling automatisch verbroken.
Draai de oranje beschermdop los evenals de dop op de bus met afdichtmiddel.
Draai de bus in de bushouder vast.

 Waarschuwing

Draai de bus niet los, aangezien deze een blokkering heeft om lekkage te voorkomen.
Draai het ventieldopje van het wiel los en schroef de ventielaansluiting van de luchtslang zo ver mogelijk op het ventiel van de band.
Sluit de kabel op een 12V-aansluiting aan en start de motor.

 Waarschuwing

Laat kinderen niet zonder toezicht in de auto achter als de motor draait.
Zet de knop in stand I.

 Waarschuwing

Ga nooit naast de band staan terwijl de compressor aan het pompen is. Bij barsten, oneffenheden en dergelijke dient u de compressor onmiddellijk uit te schakelen. Beëindig in dat geval de rit. Het wordt dan geadviseerd een erkende bandenwerkplaats te bezoeken.

 N.b.

Als de compressor start, kan de druk tot 6 bar toenemen. De druk daalt echter na ca. 30 seconden.
Vul de band 7 minuten lang met afdichtmiddel.

 Belangrijk

Kans op oververhitting. De compressor mag niet langer dan 10 minuten werken.
Schakel de compressor uit om de bandenspanning van de manometer af te lezen. De bandenspanning dient minimaal 1,8 bar en maximaal 3,5 bar te bedragen. (Laat eventueel lucht ontsnappen met het drukreduceerventiel, als de bandenspanning te hoog is.)

 Waarschuwing

Als de bandenspanning lager is dan 1,8 bar, is het gat in de band te groot. Beëindig in dat geval de rit. Het wordt dan geadviseerd een erkende bandenwerkplaats te bezoeken.
Schakel de compressor uit en trek de kabel los uit de 12V-aansluiting.
Koppel de slang los van het ventiel en plaats het ventieldopje terug.
Leg zo spoedig mogelijk na de reparatie ca. 3 km af bij een snelheid van maximaal 80 km/h, zodat het afdichtmiddel de band kan afdichten.
  1. * Optie/accessoire.