Rijbaanassistent - functie

De Rijbaanassistent is een van de functies van Driver Alert System – wordt ook wel LKA (Lane Keeping Aid) genoemd.

De functie is bedoeld voor gebruik op snelwegen, hoofdwegen en dergelijke en beperkt de kans op het in bepaalde situaties onbedoeld verlaten van de eigen rijbaan.

Aan & Uit

De Rijbaanassistent is actief in het snelheidsinterval 65–200 km/h op wegen met goed zichtbare zijlijnen. Op smalle wegen, als de rijbaan minder dan 2,6 meter tussen de zijlijnen is, wordt de functie tijdelijk uitgeschakeld.

P4-1220-LDW - PÅ-knapp

Met de knop op de middenconsole kunt u de functie activeren of uitschakelen. Het lampje in de schakelaar brandt, wanneer het systeem ingeschakeld is.

Bij bepaalde combinaties van opties is er geen plek vrij voor een Aan/Uit-knop op de middenconsole – in dat geval is het systeem te bedienen via het MY CAR, MY CAR van de auto. Doe het volgende:

  • Ga naar Rijbaanassistentie en kies Aan of Uit.

In MY CAR kan bovendien o.a. het volgende worden gekozen:

  • Waarschuwing met trillingen in het stuurwiel: Alleen vibratie - Aan of Uit.
  • Actief sturen: Alleen stuurhulp - Aan of Uit.
  • Zowel Waarschuwing met trillingen in het stuurwiel als Actief sturen: Volledige functie - Aan of Uit.

Actief sturen

De Rijbaanassistent probeert de auto binnen de zijlijnen van de rijbaan te houden.

P4-1220-LKA Princip Styrhjälp
LKA grijpt in en stuurt weg.

Als de auto de linker of rechter zijlijn van de rijbaan nadert zonder dat de richtingaanwijzer is geactiveerd, wordt de auto teruggestuurd.

Waarschuwing met trillingen in het stuurwiel

P4-1220-LKA Princip Varning+Styrhjälp
LKA stuurt en waarschuwt met pulserende stuurwieltrillingen1.

Als de auto een zijlijn passeert, waarschuwt de Rijbaanassistent hiervoor met stuurtrillingspulsen. Dit gebeurt ongeacht of de auto wel of niet actief wordt teruggestuurd door een opgelegd stuurmoment.

Dynamisch nemen van bochten

P4-1220-LKA Princip Gena i kurva
LKA grijpt niet in scherpe binnenbochten in.

In bepaalde gevallen staat de Rijbaanassistent toe dat de zijlijnen worden overschreden zonder in te grijpen met actief bijsturen of te waarschuwen met stuurtrillingspulsen. Het bij goed zicht benutten van de aangrenzende rijbaan voor dynamisch bochtenwerk is een voorbeeld van zo’n geval.

  1. 1 De afbeelding toont 3 pulserende trillingen als de zijlijn wordt gepasseerd.

Gerelateerde documenten