Luchtreiniging - Clean Zone Interior Package (CZIP)*

CZIP bestaat uit een aantal aanpassingen zodat er minder stoffen in het interieur verwerkt die allergieën en/of astma kunnen verwekken.
Het volgende is inbegrepen:
  • Een geavanceerde ventilatorfunctie die inhoudt dat de ventilator aanslaat wanneer de auto via de transpondersleutel wordt ontgrendeld. De ventilator vult het interieur op die manier met verse lucht. De functie start als dat nodig is en stopt na bij het openen van een van de portieren. Bij inactiviteit wordt de functie na enige tijd automatisch beëindigd. De tijd dat de ventilatorfunctie werkt zal langzaam maar zeker korter worden, totdat de auto 4 jaar oud is.
  • Het Interior Air Quality System IAQS is een volautomatisch systeem dat de lucht in de passagiersruimte ontdoet van verontreinigingen in de vorm van stofdeeltjes, koolwaterstoffen, stikstofoxiden en laaghangend ozon.

 N.b.

Om de CZIP-standaard in auto’s met CZIP te behouden, dient het IAQS-luchtfilter om de 15.000 km of tenminste eenmaal per jaar te worden vervangen (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt). Echter, maximaal 75.000 km per 5 jaar. In auto's zonder CZIP en als de klant niet de CZIP-standaard wil behouden, moet het IAQS-filter bij een normale servicebeurt worden vervangen.

Zie voor meer informatie over CZIP de brochure die u bij aankoop hebt ontvangen.

  1. * Optie/accessoire.