Noodreparatieset voor banden* - afdichtmiddel

De verpakking (bus) in de noodreparatieset voor banden bevat afdichtmiddel en is te vervangen.

Vervang de bus voordat de houdbaarheidsdatum verstreken is. Behandel de vervangen bus als klein chemisch afval (KCA).

 Waarschuwing

De bus bevat 1,2-Ethanol en natuurrubber-latex.

Gevaarlijk bij inname. Kan bij huidcontact allergie veroorzaken.

Contact met de huid en ogen vermijden.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

  1. * Optie/accessoire.