Gebruikershandleiding lezen

Een goede manier om vertrouwd te raken met uw nieuwe auto is om de gebruikershandleiding te lezen, idealiter voordat u uw eerste rit maakt. Zo maakt u kennis met nieuwe functies, krijgt u tips hoe u het beste in verschillende situaties met de auto kunt omgaan en leert u hoe u optimaal gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die uw auto biedt. Besteed ook aandacht aan de veiligheidsinstructies in de handleiding.

De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn niet bindend. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.

© Volvo Car Corporation

Gebruikershandleiding in mobiele apparaten

Px-1346-Promote OM app

 N.b.

Het instructieboekje is te downloaden als app (geldt voor bepaalde modellen en mobiele telefoons), zie www.volvocars.com.

De app biedt tevens video’s en doorzoekbare informatie en eenvoudige navigatie tussen de verschillende hoofdstukken.

Opties/accessoires

Alle soorten opties staan aangegeven met een sterretje* in de gebruikershandleiding.

Als aanvulling op de standaarduitrusting worden in de gebruikershandleiding ook de opties (van fabriekswege gemonteerde uitrusting) en bepaalde accessoires (ingebouwde extra uitrusting) beschreven.

De uitrusting die in de gebruikershandleiding wordt beschreven is niet op alle auto’s aanwezig – welke uitrusting aanwezig is hangt af van de verschillende behoeften op de diverse markten en de landelijke en/of regionale wet- en regelgeving.

Neem bij twijfel over de standaarduitrusting of opties/accessoires contact op met een Volvo-dealer.

Speciale teksten

 Waarschuwing

Waarschuwingsteksten geven informatie over kans op letsel.

 Belangrijk

Belangrijk-teksten geven informatie over kans op materiële schade.

 N.b.

Teksten met het kopje N.B. duiden op tips en adviezen die het gebruik van bepaalde mogelijkheden en functies vergemakkelijken.

Voetnoot

In de gebruikershandleiding komt informatie voor in de vorm van een voetnoot onder aan de pagina. Deze informatie vormt een aanvulling op de tekst waar het nummer van de voetnoot naar verwijst. Als de voetnoot naar tekst in een tabel verwijst, worden letters gebruikt in plaats van cijfers.

Tekstmeldingen

In de auto zijn displays aanwezig waarop meldingen kunnen worden weergegeven. Deze displaymeldingen worden in de gebruikershandleiding in iets groter formaat en in het grijs weergegeven. Voorbeelden daarvan vindt u in de menuteksten en displaymeldingen van het informatiedisplay (bijvoorbeeld Audio-instellingen ).

Stickers

Er zitten verschillende soorten stickers in de auto om belangrijke informatie op een simpele en duidelijke manier over te dragen. De stickers in de auto zijn van de onderstaande aflopende waarschuwings-/informatiegraad.

Gevaar voor lichamelijk letsel

P1-P2-820 Decal warning

Zwarte ISO-symbolen in een oranje waarschuwingsveld, witte tekst/afbeelding in een zwart tekstveld. Worden gebruikt om te attenderen op een risico dat, bij het negeren van de waarschuwing, kan resulteren in ernstig letsel met mogelijk dodelijke afloop.

Gevaar voor materiële schade

P1-P2-820 Decal notice

Witte ISO-symbolen en een witte tekst/afbeelding in een zwart of blauw waarschuwings- en tekstveld. Worden gebruikt om te attenderen op een risico dat, bij het negeren van de waarschuwing, kan resulteren in materiële schade.

Informatie

P1-P2-820 Decal information

Witte ISO-symbolen en een witte tekst/afbeelding in een zwart tekstveld.

 N.b.

De in het instructieboekje afgebeelde stickers hoeven niet per definitie overeen te komen met de stickers die in of op uw auto aanwezig zijn. De afbeeldingen zijn alleen bedoeld om aan te geven hoe de stickers er in grote lijnen uitzien en waar u ze ongeveer kunt aantreffen. Op de stickers van uw auto vindt u de informatie die op uw auto van toepassing is.

Procedurelijsten

Procedures met handelingen die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd, staan genummerd in de gebruikershandleiding.

Ikon grå fyrkant 1Wanneer er een reeks afbeeldingen bij een stapsgewijze instructie bestaat, zijn de verschillende stappen van de instructie op dezelfde manier genummerd als de bijbehorende afbeeldingen.
Ikon grå fyrkant AAls voor de instructies bij een reeks afbeeldingen de onderlinge volgorde niet relevant is, worden de instructies voorafgegaan door letters.
Ikon röd pil 1Er komen genummerde en ongenummerde pijlen voor. Ze worden gebruikt om een bepaalde beweging weer te geven.
Ikon röd pil APijlen met een letter dienen om een beweging weer te geven waarbij de onderlinge volgorde niet van belang is.

Wanneer er geen reeks afbeeldingen bij een stapsgewijze instructie bestaat, zijn de verschillende stappen op de standaardmanier genummerd met normale cijfers.

Positielijsten

Ikon röd cirkel 1Op overzichtsfiguren die de positie van onderdelen aangeven worden rode cirkels met daarin een cijfer gebruikt. Hetzelfde cijfer wordt gehanteerd in de positielijst bij de afbeelding, met een beschrijving van de weergegeven objecten.

Opsommingslijsten

Bij opsommingen in de gebruikershandleiding wordt gebruik gemaakt van een opsommingslijst.

Bijvoorbeeld:

  • Koelvloeistof
  • Motorolie

Gerelateerde informatie

Gerelateerde informatie verwijst naar andere gedeelten met voor de hand liggende informatie.

Afbeeldingen

De afbeeldingen in de handleiding zijn soms schematisch en kunnen dan ook afwijken van uw uitvoering van de auto afhankelijk van het uitrustingsniveau en de markt.

  1. * Optie/accessoire.