Transpondersleutel/PCC - batterij vervangen

U moet de batterij1 in de transpondersleutel mogelijk vervangen.

U moet de batterij in de transpondersleutel vervangen, als:

  • het informatiesymbool oplicht en Batterij autosleutel bijna leeg Zie instructieboek op het display staat

en/of

  • de sloten herhaalde malen achtereen niet reageren op het signaal van een transpondersleutel die zich binnen een straal van 20 meter rond de auto bevindt.
p3007 Nycke batteribyte 1
p3007 Nyckel batteribyte 2
P3-720 Batteribyte på fjärrnyckel 3/3

Openen

Ikon grå fyrkant 1

Ikon röd pil 1 Haal de veerbelaste pal opzij.

Ikon röd pil 2 Trek tegelijkertijd het sleutelblad naar achteren.
Ikon grå fyrkant 2

Ikon röd pil 3 Steek een kruiskopschroevendraaier met een dikte van 3 mm in de opening achter de veerbelaste pal en werk de transpondersleutel voorzichtig open.

 N.b.

Keer de transpondersleutel met de knoppen naar boven om te voorkomen dat de batterijen eruit vallen als deze wordt geopend.

 Belangrijk

Raak nieuwe accu's en hun contactvlakken niet met uw vingers aan, aangezien de werking hierdoor verslechtert.

Batterij vervangen

 N.b.

Volvo adviseert u om batterijen voor de transpondersleutel/PCC te gebruiken die voldoen aan UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Voor batterijen die in de fabriek zijn geplaatst of in een erkende Volvo-werkplaats zijn vervangen is dit het geval.
Ikon grå fyrkant 3

Let erop hoe de batterij(en) aan de binnenzijde van de afdekking vastzit(ten). Let daarop op de pluszijde + en de minzijde .

Transpondersleutel met één batterij

  1. Werk de batterij voorzichtig los.
  2. Plaats een nieuwe met de pluszijde (+) omlaag.

Een transpondersleutel met PCC* heeft twee batterijen

  1. Werk de batterijen voorzichtig los.
  2. Plaats eerst een nieuwe met de pluszijde (+) omhoog.
  3. Leg het witte plasticvel op de geplaatste nieuwe batterij en breng daarna nog een nieuwe batterij aan met de pluszijde (+) omlaag.

Batterijtype

Gebruik batterijen met de code CR2430, 3 V.

In elkaar zetten

Druk de afdekking weer op de transpondersleutel vast.
Houd de transpondersleutel met de gleuf omhoog en laat het sleutelblad in de gleuf zakken.
Duw voorzichtig tegen het sleutelblad. U hoort een klikgeluid wanneer het sleutelblad goed vastzit.

 Belangrijk

Let erop dat lege batterijen op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt.
  1. 1 Een transpondersleutel met PCC heeft twee batterijen.
  2. * Optie/accessoire.