Navigatie* - route

De route is weer te geven in detail of in de vorm van een overzicht en er zijn alternatieve routes te kiezen. De route is ook op te nemen voor opslag in het systeemgeheugen.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt

Route - vermijden

Met deze functie kunt u het eerstvolgende traject van een route vermijden. De functie werkt alleen, als er alternatieve straten/wegen zijn, anders wordt het gemarkeerde gebied geheel of gedeeltelijk genegeerd.

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies RouteMijden.

Kies de gewenste maatregel:

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Undvik PopUp
Gemarkeerd deeltraject.
 • Andere route – Het systeem berekent een andere route en houdt rekening met het te mijden traject.
 • Langer – Het te mijden deeltraject wordt verlengd.
 • Korter – Het te mijden deeltraject wordt verkort.
 • Wis – De gemarkeerde deeltrajecten worden gewist en de oorspronkelijke route wordt gehanteerd.

Alternatieve routes

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies RouteAlternat. routes naar bestemming.

Kies een van de voorgestelde routes of Routetype:

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Alternativ rutt t dest-2
 • ECO met verkeersaanpassing - laag brandstofverbruik1 krijgt de prioriteit.
 • Snel - korte reistijd krijgt de prioriteit.
 • Snel met verkeersaanpassing - korte reistijd met een minimum aan files1.
 • Kort - de kortst mogelijke reistijd krijgt de prioriteit. De route kan ook langs secundaire wegen voeren.

Route-overzicht

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies RouteRoute-overzicht.

Er verschijnt informatie over de deelbestemmingen en de eindbestemming van de route.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt RuttÖverblick lista

Gedetailleerde route-informatie

Hier verschijnen de onderdelen van een etappe tussen twee deelbestemmingen, zoals afritten en kruisingen.

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies RouteGedet. route-informatie.

Er verschijnt informatie over de deelbestemmingen en de eindbestemming van de route.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Detaljerad rutt-info-3
Gedetailleerd deeltraject van een route.

In-/uitzoomen op de kaart en route stapsgewijs doornemen:

 • Volgende – Naar het volgende deeltraject.
 • Vorige – Naar het voorgaande deeltraject.
 • Inzoomen/Uitzoomen – Vergroot/verkleint de kaartweergave met het actuele deeltraject.

Kaart met de resterende route

Deze functie geeft de resterende route aan.

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies RouteKaart van resterende route.

Er verschijnt een kaart met het resterende traject van het reisplan vanaf de actuele positie van de auto.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Karta kvarvarande väg-2

Voor de beschikbare functies en het gebruik, zie de paragraaf Menu's.

Route opnemen

Route opnemen en opslaan in het geheugen van het navigatiesysteem.

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies RouteRoute opnemen.
De opname gaat van start. Tijdens de opname staat het symbool "REC" op het beeldscherm.
Druk om de opname te beëindigen op OK/MENU en kies RouteStoppen met opnemen.
De opgenomen route wordt opgeslagen.

Opgenomen routes zijn te openen in het menu Bestemming invoerenOpgeslagen positieRoutes.

P3-1420-NAV-us MenySökDest Lagrad plats-3-Rutt

U kunt opgenomen bestanden exporteren/wegschrijven naar een USB-geheugen2 om ze bijvoorbeeld te kunnen kopiëren naar het gps-navigatiesysteem van een andere auto. Voor meer informatie, zie opgeslagen locaties importeren/exporteren.

 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 Afhankelijk van de actuele verkeersinformatie.
 3. 2 Aan te sluiten in het opbergvak achter in de middenconsole.