Radioprogrammatypes (PTY)

Voor DAB*-radio kunnen een of meer radioprogrammatypes, bijvoorbeeld pop en klassieke muziek, worden gekozen. Na de keuze van een programmatype vindt de navigatie alleen plaats binnen de kanalen die het type uitzenden.
Druk om een programmatype te kiezen op OK/MENU in de normaalweergave van de DAB-bron en kies Filteren programmatype (PTY).
Draai TUNE naar het programmatype dat moet worden aan-/uitgevinkt.
Vink het programmatype aan/uit met OK/MENU.
Als de gewenste programmatypes zijn gekozen, gaat u terug in het menusysteem met EXIT.

Als de functie actief is, verschijnt het PTY-symbool op het beeldscherm.

In sommige gevallen verlaat de DAB-radio de PTY-stand, zie DAB naar DAB* link.

  1. * Optie/accessoire.

Gerelateerde documenten