Driver Alert Control (DAC)* - bediening

Via het menusysteem op het display van de middenconsole zijn instellingen te verrichten.

Aan/Uit

Het Driver Alert is stand-by te zetten via het menusysteem MY CAR:

  • Vakje aangevinkt – systeem geactiveerd.
  • Vakje uitgevinkt – systeem gedeactiveerd.

Functie

Driver Alert wordt geactiveerd bij een snelheid hoger dan 65 km/h (40 mph) en blijft actief zolang de snelheid boven 60 km/h (37 mph) ligt.

P3-746 Symbol Driver Allert Paus

Als de auto slingert, wordt u gewaarschuwd met een geluidssignaal en de displaymelding Driver Alert Tijd voor pauze – tegelijkertijd gaat het bijbehorende symbool op het instrumentenpaneel branden. Als u uw rijgedrag niet corrigeert wordt enige tijd later opnieuw gewaarschuwd.

U kunt het waarschuwingssymbool ook deactiveren:

  • Druk op de OK-knop van de linker stuurhendel.

 Waarschuwing

Neem een waarschuwing altijd serieus, omdat u bij slaperigheid uw lichamelijke conditie vaak minder goed kunt inschatten.

Breng bij een waarschuwing of een gevoel van vermoeidheid de auto zo spoedig mogelijk tot stilstand om rust te houden.

Studies hebben aangetoond dat rijden bij vermoeidheid even gevaarlijk is in het verkeer als rijden onder invloed.

  1. * Optie/accessoire.