Adaptieve cruisecontrol* - snelheid regelen

De adaptieve cruisecontrol (ACC – Adaptive Cruise Control) helpt u om een gelijkmatige snelheid en een bepaalde afstand tot voorliggers aan te houden door een tijdsverschil ten opzichte van de voorligger in te stellen.
P4-1220-ACCmedSL Rattknappar
Adaptieve cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
P4-1220-ACCutanSL Rattknappar
Adaptieve cruisecontrol zonder snelheidsbegrenzer

Om de ACC te starten:

  • Druk op de stuurknop Ikon farthållare 4 – op het instrumentenpaneel (8) gaat een vergelijkbaar WIT symbool branden om aan te geven dat de adaptieve cruisecontrol stand-by staat.

Om de ACC in te schakelen:

  • Druk bij de gewenste snelheid op de stuurknop Ikon farthållare 2 of Ikon farthållare 3.
> De actuele snelheid wordt opgeslagen in het geheugen, het instrumentenpaneel toont korte tijd een "vergrootglas" (6) rond de ingestelde snelheid en de bijbehorende markering verkleurt van WIT naar GROEN.
P3-0720 Symbol farthållare 2

Als dit symbool van WIT naar GROEN verkleurt, is de ACC actief en houdt deze de auto op de opgeslagen snelheid.

P4-1220-ACC Följer bil

Alleen als op het symbool de afbeelding van een ander voertuig verschijnt, wordt de afstand tot de voorligger geregeld door de ACC.

P4-1220-ACC Hastighet skillnad

Tegelijkertijd wordt een snelheidsinterval gemarkeerd:

  • de hogere snelheid met de GROENE markering is de voorgeprogrammeerde snelheid
  • de lagere snelheid is de snelheid van de voorligger.

Opgeslagen snelheid wijzigen

U wijzigt de opgeslagen snelheid door de stuurknop Ikon farthållare 2 of Ikon farthållare 3 kort of lang in te drukken.

Om aan te passen met +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
  • Kort indrukken - elke keer drukken komt overeen met +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Om aan te passen met +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
  • Houd de knop ingedrukt en laat los bij de gewenste snelheid.

De laatst verrichte aanpassing wordt in het geheugen opgeslagen.

Als u de snelheid verhoogt met het gaspedaal voordat u de Ikon farthållare 2/Ikon farthållare 3-knop indrukt, wordt de actuele rijsnelheid opgeslagen die geldt bij het indrukken van de knop.

Wanneer u tijdelijk gas geeft via het gaspedaal zoals bij een inhaalmanoeuvre, blijft de instelling ongewijzigd – de auto hervat de laatst opgeslagen snelheid wanneer u het gaspedaal loslaat.

 N.b.

Als u een knop van de adaptieve cruisecontrol meerdere minuten ingedrukt houdt, wordt de cruisecontrol geblokkeerd en uitgeschakeld. Om de cruisecontrol dan weer te kunnen activeren moet u de auto tot stilstand brengen en de motor opnieuw starten.

In bepaalde situaties is heractivering van de cruisecontrol niet mogelijk – in dat geval verschijnt Adaptieve cruise control control niet beschikbaar op het instrumentenpaneel.

  1. * Optie/accessoire.