Ontvangst van tv* - kanaalwegval

Als de signalen van het bekeken tv-kanaal wegvalt, bevriest het beeld. Wanneer er opnieuw signalen binnenkomen, is er weer bewegend beeld.

Als de signalen van het bekeken tv-kanaal wegvalt, bevriest het beeld. Kort daarna verschijnt een melding die aangeeft dat de signalen van het actuele tv-kanaal zijn weggevallen en dat er opnieuw naar het kanaal wordt gezocht. Wanneer er opnieuw signalen binnenkomen, wordt het tv-kanaal meteen weergegeven. Wanneer de melding verschijnt, kunt u uiteraard ook van kanaal veranderen.

Als de melding Geen ontvangst verschijnt, heeft het systeem geregistreerd dat de signalen voor alle tv-kanalen zijn weggevallen.

  1. * Optie/accessoire.