BLIS

BLIS (Blind Spot Information System) is een functie om de bestuurder ondersteuning te bieden bij rijden in druk verkeer op wegen met meerdere rijbanen in dezelfde richting.

Het BLIS-systeem is een hulpmiddel om u te waarschuwen voor:

  • voertuigen in de dode hoek
  • snel inhalende voertuigen in de linker en rechter rijbaan naast uw auto.

 Waarschuwing

BLIS is slechts een aanvullend hulpmiddel en werkt niet in alle situaties.

BLIS vormt geen vervanging voor een veilige rijstijl en het gebruik van de buitenspiegels.

Ook met BLIS moet u altijd oplettend en verantwoord blijven rijden - u bent er altijd verantwoordelijk voor dat u op een veilige manier van rijstrook wisselt.

Overzicht

P4-1220-BLIS Mirror
Positie BLIS-lampje1.
  1. Ikon röd cirkel 1Controlelampje
  2. Ikon röd cirkel 2BLIS-symbool

 N.b.

Het lampje gaat branden aan de kant van de auto waar het systeem het voertuig heeft ontdekt. Als de auto aan beide kanten tegelijkertijd wordt ingehaald, gaan beide lampjes branden.

Onderhoud

De sensoren voor het BLIS-systeem zitten aan de binnenkant van beide hoeken van achterspatbord/bumper.

P4-1420- CrossTrafficAlert sensor
Houd dit gebied schoon - ook aan de linkerzijde.
  • Voor een optimale werking is het belangrijk dat de oppervlakken vóór de sensoren schoon worden gehouden.
  1. 1 N.B. De afbeelding is schematisch – afhankelijk van het model zijn afwijkingen mogelijk.