Bluetooth®-handsfreesysteem

Een mobiele telefoon met Bluetooth® is draadloos aan te sluiten op de auto.
P3-1320-S60/V60/V60H-Bluetooth handsfree
Telefoonfuncties, overzicht bedieningselementen.

U moet de eenheid eerst registreren en aan de auto koppelen.

Het audio- en mediasysteem werkt dan als handsfree en biedt u de mogelijkheid om enkele functies van uw mobiele telefoon op afstand te bedienen. U kunt de mobiele telefoon ook na aansluiting nog via de knoppen op de telefoon bedienen.

Wanneer er een mobiele telefoon is aangesloten op de auto, kunt u tevens geluidsbestanden op de telefoon of een andere mediaspeler met Bluetooth® "streamen", zie Media Bluetooth®. Wissel tussen de hoofdbronnen TEL en MEDIA om de functies van de desbetreffende bronnen te gebruiken.

 N.b.

Niet alle mobiele telefoons zijn volledig compatibel met de handsfree-functie van het audiosysteem. Volvo adviseert u contact op te nemen met een erkende Volvo-dealer voor informatie over compatibele telefoons.

Activeren

Bij kort indrukken van TEL activeert u de laatst verbonden telefoon. Als er al een telefoon is aangesloten, verschijnt er bij het indrukken van TEL een snelmenu met de meest gebruikelijke menu-opties voor de telefoon. Het symbool P3-1346-x60-Symbol-phone-connected small geeft aan dat er telefoon is aangesloten.

Bellen

Zorg dat het symbool P3-1346-x60-Symbol-phone-connected small boven aan het display staat en dat de handsfree-functie in de telefoonstand staat.
Kies het gewenste nummer of draai in de normaalweergave TUNE rechtsom voor toegang tot het telefoonboek of linksom voor de gesprekslijst met alle gesprekken.
Druk op OK/MENU om een contactpersoon of nummer van uw keuze uit de gesprekslijst te bellen.

U beëindigt het gesprek met EXIT.

Sms-berichten lezen1

De auto maakt een kopie van de berichten in de aangesloten mobiele telefoon.

Als een aangesloten telefoon een sms-bericht ontvangt, verschijnt het symbool P3-1346-x60-Symbol-phone-message recieved small bovenaan op het beeldscherm.

Druk op TEL en vervolgens op OK/MENU om Telefoonmenu te openen.
Draai aan TUNE totdat u Berichten bereikt en druk op OK/MENU.
Draai aan TUNE om het te lezen bericht te markeren en druk op OK/MENU.
Het bericht verschijnt op het scherm.

Met een druk op OK/MENU opent u het berichtenmenu met de mogelijkheid om het bericht2 door het systeem te laten voorlezen, de afzender van het bericht op te bellen of het bericht te wissen.

Als de hoofdbron TEL al actief is, verschijnt er een pop-upmenu met nieuwe berichten op het scherm. Bij het indrukken van OK/MENU wordt het gekozen bericht weergegeven, terwijl het systeem het bericht voorleest2. U kunt het voorlezen annuleren met EXIT.

U kunt het pop-upmenu en het berichtsignaal uitschakelen onder TelefoonmenuMeldingen van berichten.

 N.b.

Om de berichten van de aangesloten mobiele telefoon weer te geven, moet u bij het aansluiten gegevenskopiëring op de desbetreffende mobiele telefoon toestaan. Afhankelijk van de mobiele telefoon kan dit op verschillende manieren:

  • er wordt een pop-upvenster of bericht op de telefoon getoond en geaccepteerd.
  • het delen van informatie wordt geaccepteerd in de instellingen van de telefoon voor de Bluetooth®-aansluiting op de auto.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om de mobiele telefoon los te koppelen en opnieuw op de auto aan te sluiten om gegevenskopiëring mogelijk te maken.

  1. 1 Niet ondersteund door alle mobiele telefoons.
  2. 2 Geldt voor bepaalde markten.