Kinderslot - handmatige activering

Het kinderslot voorkomt dat kinderen een achterportier vanaf de binnenzijde kunnen openen.

De bedieningscilinders van het kinderslot zitten achter op de korte kant van de achterportieren, zodat ze alleen bereikbaar zijn wanneer de portieren openstaan.

Kinderslot activeren/deactiveren

P4-1220-Y55X-Child security locking
Mechanisch kinderslot. Niet te verwarren met de mechanische portiervergrendeling.
Ikon grå fyrkant AHet portier is niet vanaf de binnenzijde te openen.
Ikon grå fyrkant BHet portier is zowel vanaf de buitenzijde als vanaf de binnenzijde te openen.

 N.b.

  • De vergrendelbus van een portier dient alleen om het desbetreffende portier te vergrendelen – dus niet beide achterportieren.
  • Op auto’s met een elektrisch kinderslot zit geen handmatig kinderslot.