Noodreparatieset voor banden* - overzicht

Overzicht van de onderdelen van de noodreparatieset, Temporary Mobility Kit (TMK).

De onderdelen liggen onder de bagageruimtevloer.

P3/P4-1246-ALL-new version of TMK 1
  1. Ikon röd cirkel 1Sticker, toegestane maximumsnelheid
  2. Ikon röd cirkel 2Knop
  3. Ikon röd cirkel 3Voedingskabel
  4. Ikon röd cirkel 4Bushouder (oranje deksel)
  5. Ikon röd cirkel 5Beschermdop
  6. Ikon röd cirkel 6Drukreduceerventiel
  7. Ikon röd cirkel 7Luchtslang
  8. Ikon röd cirkel 8Bus met afdichtmiddel
  9. Ikon röd cirkel 9Manometer

Bus met afdichtmiddel

Vervang de bus met afdichtmiddel voordat de houdbaarheidsdatum verstreken is en na ieder gebruik. Behandel de vervangen bus als klein chemisch afval (KCA).

 Waarschuwing

De bus bevat 1,2-Ethanol en natuurrubber-latex.

Gevaarlijk bij inname. Kan bij huidcontact allergie veroorzaken.

Contact met de huid en ogen vermijden.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

 Waarschuwing

Wanneer de vloeistof op de huid terechtkomt, moet u de vloeistof met een ruime hoeveelheid water en zeep verwijderen.
  1. * Optie/accessoire.

Gerelateerde documenten