Start/Stop* – automatisch motorstart

Auto's met een bepaalde combinatie van motor en versnellingsbak zijn voorzien van een Start/Stop-systeem dat in werking treedt, als de auto bijvoorbeeld stilstaat in een file of wacht voor een verkeerslicht.

Een motor die automatisch afsloeg kan in bepaalde gevallen automatisch worden gestart, voordat u hebt aangegeven de rit te willen voortzetten.

In de volgende gevallen start de motor automatisch, ook als u het koppelingspedaal niet hebt bediend (handgeschakelde bak) of uw voet niet van het rempedaal haalt (automaat):

VoorwaardenM/A1
de ruiten beslaan.M + A
De omstandigheden in de passagiersruimte wijken af van de ingestelde waarden2.M + A
er wordt tijdelijk veel stroom afgenomen of de capaciteit van de startaccu is onder de toelaatbare ondergrens gezakt. M + A
u bedient het rempedaal met pompende bewegingen.M + A
De motorkap wordt ontgrendeld3.M + A
De auto begint te rollen of vertoont een geringe snelheidstoename, als de auto automatisch is afgezet zonder helemaal stil te staan.M + A
De bestuurder opent de gordelsluiting met de keuzehendel in stand D of N.A
Stuurbewegingen3.A

De keuzehendel wordt vanuit stand D in stand S4, R of "+/-" gezet.

A
Het bestuurdersportier wordt geopend met de keuzehendel in stand D – een "belsignaal" en een displaymelding geven aan dat het Start/Stop-systeem actief is.A

 Waarschuwing

Open de motorkap niet als de motor automatisch afgeslagen is. De motor kan plotseling automatisch starten. Voer eerst een normale motoruitschakeling uit met de START/STOP ENGINE-knop voordat u de motorkap omhoog doet.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 M = handbak, A = automaatbak.
  3. 2 Auto met ECC.
  4. 3 Alleen bij bepaalde motoren.
  5. 4 Sportstand.