Snelheidsbegrenzer* - snelheid wijzigen

Een snelheidsbegrenzer (Speed Limiter) is te beschouwen als een omgekeerde cruisecontrol – u regelt de snelheid met het gaspedaal, terwijl de snelheidsbegrenzer voorkomt dat u per ongeluk de vooraf gekozen/ingestelde snelheid overschrijdt.
P4-1220-Fartbegränsare Rattknappar
Stuurknoppen en instrumentpaneel (Digital c.q. Analog).
  1. Ikon röd cirkel 1Snelheidsbegrenzer - Aan/Uit.
  2. Ikon röd cirkel 2De stand-bystand wordt beëindigd en de ingestelde snelheid wordt hervat.
  3. Ikon röd cirkel 3 Stand-by zetten
  4. Ikon röd cirkel 4Activeren en maximumsnelheid aanpassen.
  5. Ikon röd cirkel 5Ingestelde snelheid
  6. Ikon röd cirkel 6Snelheidsbegrenzer actief

Opgeslagen snelheid wijzigen

U wijzigt de opgeslagen maximumsnelheid door de stuurknop Ikon farthållare 2 of Ikon farthållare 3 kort of lang in te drukken.

Om aan te passen met +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
  • Kort indrukken - elke keer drukken komt overeen met +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Om aan te passen met +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
  • Houd de knop ingedrukt en laat los bij de gewenste maximumsnelheid.

De laatst verrichte aanpassing wordt in het geheugen opgeslagen.

  1. * Optie/accessoire.

Gerelateerde documenten