Band oppompen met de compressor uit de noodreparatieset voor banden*

De originele banden van de auto kunnen worden opgepompt met behulp van de compressor in de noodreparatieset voor banden.
De compressor moet uitstaan. Zorg dat de knop in stand 0 staat en neem de voedingskabel en de luchtslang erbij.
Draai het ventieldopje van de band los en schroef de ventielaansluiting van de luchtslang tot aan de aanslag vast over de draadwindingen van het bandventiel.
Sluit de voedingskabel aan op de dichtstbijzijnde 12V-aansluiting en start de auto.

 Waarschuwing

Het inademen van uitlaatgassen kan levensgevaarlijk zijn. Laat de motor nooit draaien in ruimten die afgesloten zijn of onvoldoende ventilatie hebben.

 Waarschuwing

Laat kinderen niet zonder toezicht in de auto achter als de motor draait.
Schakel de compressor in door de knop in stand I te zetten.

 Belangrijk

Laat de compressor niet langer dan 10 minuten achtereen werken – risico van oververhitting.
Pomp de band op tot de spanning die op de bandenspanningssticker aan de binnenkant van de portierstijl aan bestuurderszijde staat. Laat lucht uit de band ontsnappen, als de bandenspanning te hoog is.
Schakel de compressor uit. Koppel de luchtslang en de voedingskabel los.
Plaats het ventieldopje terug op de band.
  1. * Optie/accessoire.