Navigatie* - schrijfwiel en toetsenblok

Gebruik het schrijfwiel of het toetsenblok van de middenconsole om tekst in te voeren en opties te kiezen. Geef bijvoorbeeld informatie over een adres of faciliteit aan.
P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Sök ort-gata
Schermweergave met tekstveld voor willekeurige tekst.

Een keuze activeren

Druk, nadat u de gewenste functie/menuregel hebt gemarkeerd met de TUNE-knop, op OK/MENU om het volgende niveau van functies/opties te kunnen bekijken.

Tekst invoeren met schrijfwiel

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Skrivhjul
Schrijfwiel.
 1. Markeer een tekstveld.
 2. Druk op OK/MENU om het schrijfwiel te openen.
 3. Kies de tekens met de TUNE-knop en voer ze in met een druk OK/MENU.

Schrijven met numerieke toetsen

P3/P4-1420-numerical keyboard
Numeriek toetsenblok1.

Een andere manier om tekens in te toetsen/voeren is met behulp van de knoppen op de middenconsole: 0-9, * en #.

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 9

Zo verschijnt bij een druk op 9 een kolom met alle tekens2 onder de desbetreffende knop, bijvoorbeeld w, x, y, z en 9. Bij snel indrukken van de knop bladert u met de cursor door deze tekens.

 • Blijf met de cursor op een teken staan om het te kiezen om het te kiezen – het teken verschijnt op de schrijfregel.
 • Wis/annuleer met EXIT.

Meer mogelijkheden

 N.b.

Grijs gekleurde tekens zijn niet te kiezen in combinatie met de reeds ingevoerde tekens.

In het ingeklapte menu van het schrijfwiel zitten meer opties, waaronder meer tekens en ook cijfers:

 • 123/ABC + OK/MENU - het schrijfwiel wisselt tussen cijfers en letters.
 • MEER + OK/MENU - de alternatieve tekens verschijnen in het wiel.
 • => + OK/MENU - de cursor springt naar de lijst aan de rechterkant van het scherm waar u een keuze kunt maken met OK/MENU.
 • Postcode + OK/MENU - de cursor springt naar de lijst aan de rechterkant van het scherm waar u een keuze kunt maken met OK/MENU, zie Bestemming invoeren via postcode.

Lijst met opties

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Skrivhjul
Lijst die overeenkomt met de ingetoetste tekens.

Bij het zoeken wordt de lijst met mogelijke alternatieven aangepast aan de ingevoerde tekens.

Het cijfer "149" in de rechter bovenhoek van het beeldscherm geeft aan dat de lijst 149 mogelijke opties bevat die overeenkomen met de ingevoerde letters "LON".

Geen lijst

Een lege lijst en de tekens "***" in de rechter bovenhoek van het beeldscherm geven aan dat het aantal beschikbare alternatieven met de ingevoerde tekens groter is dan 1000 – bij een kleiner aantal verschijnen de actuele alternatieven automatisch.

Voer meer tekens in op de tekstregel om het aantal alternatieven in de lijst te beperken.

 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 NB De afbeelding is schematisch – onderdelen kunnen per automodel en markt variëren.
 3. 2 De tekens onder de knoppen kunnen per markt verschillen.