Navigatie* - reisplan

Reisplan opstellen en de begeleiding starten voor navigatie naar de gekozen bestemming.

Bij opslag van een bestemming wordt een Reisplan opgesteld. Het systeem hanteert één reisplan tegelijk met maximaal 4 deelbestemmingen.

P3-1346-NAV-Melco Meny Resplan-1
Voor activering van het reisplan moet u een bestemming hebben ingevoerd.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Routebeschrijving.

Kies Een ander tussenbest. toevoegen als u deelbestemmingen in het reisplan wenst.

U kunt maximaal 4 deelbestemmingen toevoegen aan het reisplan. U kunt de onderlinge volgorde aanpassen, zie het gedeelte ‘Reisplan aanpassen’ elders.

Als u informatie over een deelbestemming wenst, markeer de desbetreffende deelbestemming, druk op OK/MENU en kies Informatie.
Selecteer Begeleiding starten.
Het actuele reisplan wordt geactiveerd en de begeleiding gaat van start, op voorwaarde dat de functie Routevoorstellen niet geactiveerd is.
Kies een route, als de functie Routevoorstellen wel geactiveerd is.
Het actuele reisplan wordt geactiveerd en de begeleiding gaat van start.

Begeleiding annuleren

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op NAV en kies Begeleiding beëindigen.
De begeleiding wordt geannuleerd.

Begeleiding hervatten

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op NAV en kies Begeleiding hervatten.
De begeleiding wordt voortgezet vanaf het punt dat deze werd onderbroken.

Reisplan aanpassen

P3-1346-NAV-Melco Meny Resplan-2
Markeer de deelbestemming en bevestig met OK/MENU.

Geef aan wat u wilt aanpassen en wilt wijzigen:

  • Wis – verwijdert de deelbestemming.
  • Wijzig plaats in lijst – wijzigt de onderlinge volgorde in het reisplan (zie volgend kopje).
  • Opslaan – slaat de deelbestemming op.

Volgorde deelbestemmingen wijzigen

Markeer de te verplaatsen deelbestemming en bevestig met OK/MENU.
Er verschijnt een pop-upmenu.
Markeer Wijzig plaats in lijst en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Draai aan TUNE om de deelbestemming te verplaatsen naar een punt hoger/lager in de lijst.
Druk bij het bereiken van het gewenste punt op OK/MENU.

Reisplan wissen

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op NAV en kies RoutebeschrijvingReisplan wissen.
Het actuele reisplan inclusief deelbestemming wordt gewist.
  1. * Optie/accessoire.