Bluetooth®-handsfreesysteem - audio-instellingen

Het is mogelijk het telefoongespreksvolume, het volume van het audiosysteem en het beltoonvolume aan te passen.

Tel.-gespreksvol.

Het gespreksvolume is alleen tijdens een gesprek te wijzigen. Gebruik de toetsenset op het stuurwiel of draai aan de knop VOL.

Volume audiosysteem

Zolang er geen telefoongesprek wordt gevoerd, kunt u het volume van het audiosysteem op de gebruikelijke wijze bijregelen door te draaien aan VOL.

De weergave van een actieve geluidsbron wordt bij inkomende gesprekken automatisch onderdrukt.

Beltoonvolume

Het beltoonvolume is te wijzigen door op de knop SOUND te drukken, aan TUNE te draaien om Volume belsignaal te markeren en vervolgens op OK/MENU te drukken. Pas het beltoonvolume aan door te draaien aan TUNE en sla de instelling op met OK/MENU.

Belsignalen

Bij een inkomend gesprek klinkt de eigen beltoon van het handsfree-systeem.

 N.b.

Bij bepaalde mobiele telefoons wordt de beltoon van de aangesloten mobiele telefoon niet uitgeschakeld, zodat deze gelijktijdig met de beltoon van het handsfree-systeem klinkt.