Schuifdak*

Het schuifdak is te bedienen met de knoppen aan het plafond.

Het binnenste zonnescherm is handmatig te sluiten.

Bij het schuifdak hoort een windscherm.

De bedieningsknoppen voor het schuifdak zitten aan het plafond. Het schuifdak is aan de achterkant open te kantelen of horizontaal open te schuiven. Het schuifdak is alleen te openen in sleutelstand I of II.

Horizontaal openschuiven

P3 V60H-Taklucka elmanövrerad
Horizontaal openschuiven, achteruit/vooruit.
  1. Ikon röd pil 1Openen, automatisch
  2. Ikon röd pil 2Openen, handmatig
  3. Ikon röd pil 3Sluiten, handmatig
  4. Ikon röd pil 4Sluiten, automatisch

Openen

Trek de bedieningsknop naar achteren in de stand voor automatisch openen en laat de knop vervolgens los om het schuifdak zo ver mogelijk open te schuiven.

U kunt het schuifdak handmatig openen door de bedieningsknop achteruit naar het weerstandspunt voor handmatig openen te trekken. Het schuifdak schuift steeds verder open zolang u de knop in deze stand vasthoudt.

Sluiten

U kunt het schuifdak handmatig sluiten door de bedieningsknop vooruit naar het weerstandspunt voor handmatig sluiten te duwen. Het schuifdak schuift steeds verder dicht zolang u de knop in deze stand vasthoudt.

 Waarschuwing

Gevaar voor beknelling bij het sluiten van het schuifdak. De beveiliging tegen overbelasting van het schuifdak werkt alleen bij automatisch sluiten, niet bij handmatig sluiten.

Het schuifdak gaat automatisch dicht, wanneer u de knop in de stand voor automatisch sluiten duwt en vervolgens loslaat.

Wanneer u sleutelstand 0 kiest en de transpondersleutel uit het contactslot neemt, wordt de spanning van het schuifdak verbroken.

 Waarschuwing

Als er kinderen in de auto aanwezig zijn:

Onderbreek altijd de stroom naar het schuifdak door te kiezen voor sleutelstand 0 en neem vervolgens de transpondersleutel mee uit de auto. Voor informatie over sleutelstanden, zie Sleutelstanden - functies in verschillende standen.

Verticaal openkantelen

P3 V60H Elmanövrerad taklucka vertikal öppning V70/XC70
Verticaal openkantelen, achterkant omhoogkantelen.
  1. Ikon röd pil 1Kantel het schuifdak open door de achterkant van de knop omhoog te duwen.
  2. Ikon röd pil 2Kantel het schuifdak dicht door de achterkant van de knop omlaag te trekken.

Sluiten met transpondersleutel of knop voor centrale vergrendeling

P3 V60H Elmanövrerad taklucka, stägning med fjärrnyckel eller centrallåsknapp

Houd de vergrendelingsknop lang ingedrukt om het schuifdak en alle zijruiten te sluiten, zie Transpondersleutel - functies en Vergrendelen/ontgrendelen - van de binnenzijde. De portieren en de achterklep worden vergrendeld. Druk opnieuw op de vergrendelingsknop om het sluiten te onderbreken.

 Waarschuwing

Als u het schuifdak met de transpondersleutel sluit, moet u controleren of niemand bekneld raakt.

Zonnescherm

Aan de binnenkant van het schuifdak zit een handbediend zonnescherm. Het zonnescherm glijdt automatisch naar achteren bij het openen van het schuifdak. Pak de handgreep vast en schuif het scherm naar voren om het te sluiten.

Beveiliging tegen overbelasting

Het schuifdak is voorzien van een beveiliging tegen overbelasting die wordt geactiveerd, als het schuifdak door een obstakel wordt gehinderd. Het schuifdak komt dan tot stilstand en keert vervolgens automatisch terug naar de laatst gebruikte, geopende stand.

Windscherm

P3-V70/XC70/V60H Wind deflector moonroof

Bij het schuifdak hoort een windscherm dat opgeklapt wordt bij een geopend schuifdak.

  1. * Optie/accessoire.