Automatische update radiofrequenties (AF)

De functie kiest automatisch de optimale frequentie voor de ingestelde radiozender en is te activeren voor FM-radio.

Om de optimale frequentie te kunnen vinden moet de functie soms de gehele FM-band doorzoeken.

Als de ingestelde radiozender is opgeslagen als voorkeur, wisselt de functie niet van frequentie ook al is de automatische update radiofrequenties (AF) geactiveerd.

Om de automatische update radiofrequenties te activeren/deactiveren:
Druk in de normaalweergave van de FM-radio op OK/MENU.
Kies Alternatieve frequentie.