Preconditioning - meldingen

Symbolen en meldingen met betrekking tot de preconditioning.
Px-1420-Symbol Fuel heater

Wanneer de verwarming op brandstof ingeschakeld is, brandt het verwarmingssymbool op het informatiedisplay.

Wanneer een van de timers geactiveerd is, brandt het symbool voor een geactiveerde timer op het display met de ingestelde tijd ernaast.

P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - digital

Symbool op het display voor een geactiveerde timer.

In de onderstaande tabel staan de voorkomende symbolen en displayteksten.

SymboolDisplayBetekenis
Px-1420-Symbol Fuel heaterAutom. verw. AAN

De verwarming op brandstof is ingeschakeld en werkt.

Verwarmingstimer geactiveerd bij uitnemen transpondersleutel en verlaten van de auto – motor en passagiersruimte warm op ingesteld tijdstip.

Px-1420-Symbol Fuel heater

P3007-Symbol LågBatterinivå

Brandstofkachel gestopt Zuinige stand

De verwarming op brandstof werd uitgeschakeld om te zorgen dat er voldoende stroom is om de motor te starten.

De ladingstoestand van de startaccu is te gering.

Px-1420-Symbol Fuel heater

Symbol bränslenivå

Brandstofkachel gestopt Brandstofpeil laag

De verwarming op brandstof is uitgeschakeld.

De verwarming kan niet worden ingeschakeld door een te laag brandstofpeil – dit om het mogelijk te maken de motor te starten en nog ca. 50 km te rijden.

Px-1420-Symbol Fuel heater serviceBrandstofkachel Service vereist

De verwarming op brandstof werkt niet of slechts in beperkte mate.

Bezoek een werkplaats als de melding niet verdwijnt. Volvo adviseert u contact op te nemen met een erkende Volvo-werkplaats.

Voorconditionering onderbroken door wijziging voeding

De verwarming op stroom of de airconditioning is uitgeschakeld.

De voeding is verbroken.

Voorconditionering gestopt wegens storing

De verwarming op stroom of de airconditioning is uitgeschakeld.

Bezoek een werkplaats. Geadviseerd wordt een erkende werkplaats.

Voorconditionering gestopt Temperatuur hybride accu hoog

De verwarming op stroom of de airconditioning is uitgeschakeld.

De hybride-accu is te warm. Wacht totdat de temperatuur weer normaal is.

Een tekstmelding verdwijnt automatisch na enige tijd. U kunt een melding ook eerder laten verdwijnen met een druk op de OK-knop van de richtingaanwijzerhendel.

Gerelateerde documenten