Klimaatregeling - storingen opsporen en verhelpen

Service en reparatie aan het aircosysteem mogen uitsluitend door een erkende werkplaats worden uitgevoerd.

Storingen opsporen en verhelpen

De airconditioning bevat een fluorescerend traceermiddel. Bij zoeken naar lekken moet ultraviolet licht worden gebruikt.

Volvo adviseert om contact op te nemen met een erkende Volvo-werkplaats.

Auto's met koudemiddel R134a

 Waarschuwing

In de installatie voor airconditioning zit koudemiddel R134a onder druk. Service en reparatie aan het systeem mogen uitsluitend door een erkende werkplaats worden uitgevoerd.

Auto's met koudemiddel R1234yf

 Waarschuwing

In de installatie voor airconditioning zit koudemiddel R1234yf onder druk. Conform de SAE-norm J2845 (“Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System”) mogen service en reparatie aan het koudemiddelsysteem alleen worden uitgevoerd door een daartoe bekwaam en bevoegd technicus om de veiligheid van het systeem te garanderen.

Gerelateerde documenten