Parkeerhulpcamera*

De parkeerhulpcamera is een ondersteunend systeem dat geactiveerd wordt bij inschakeling van de achteruitversnelling.

De cameraweergave verschijnt op het display van de middenconsole.

 N.b.

Als er een trekhaak met het elektrische systeem van de auto is geconfigureerd, wordt de uitsteeklengte van de trekhaak bij het meten van de parkeerruimte meegerekend.

 Waarschuwing

  • De parkeercamera is alleen bedoeld als hulpmiddel en zodat de bestuurder eindverantwoordelijk blijft tijdens het achteruitrijden.
  • De camera kent dode hoeken waarin registratie van obstakels niet mogelijk is.
  • Houd mensen en dieren in de buurt van de auto in de gaten.

Functie en bediening

P3-0920-70 Parkeringskamera
Camerapositie bij de openingshandgreep.

De camera toont wat er achter de auto is en of er iets of iemand van de zijkanten opduikt.

De camera beslaat een breed gebied achter de auto alsook een deel van de bumper en een eventuele trekhaak.

Voorwerpen op het display lijken mogelijk over te hellen – dit is volkomen normaal.

 N.b.

Voorwerpen op het beeldscherm kunnen dichterbij zijn dan ze lijken.

Als een andere schermweergave actief is, neemt de parkeercamerafunctie het scherm automatisch over om de camerabeelden te tonen.

Bij het inschakelen van de achteruitversnelling wordt met behulp van ononderbroken lijnen grafisch aangegeven waar de contouren van de auto globaal uitkomen bij de actuele stuuruitslag – dit vereenvoudigt het achteruit inparkeren, achteruitrijden in krappe ruimten en aankoppelen van aanhangers. De hulplijnen zijn te deactiveren - zie hoofdstuk Instellingen .

Als de auto tevens uitgerust is met Parkeerhulpsensoren *, illustreren gekleurde velden op grafische wijze de afstand tot geregistreerde obstakels, zie het kopje ‘Auto’s met parkeerhulpsensoren achter’ verderop.

De camera wordt ca. 5 seconden na uitschakeling van de achteruitversnelling gedeactiveerd, of eerder als de rijsnelheid oploopt tot boven 10 km/h vooruit of 35 km/h achteruit.

Lichtomstandigheden

De cameraweergave wordt automatisch aangepast aan de heersende lichtomstandigheden. Dit kan ertoe leiden dat de beeldweergave ietwat kan variëren wat lichtsterkte en kwaliteit betreft. Slechte lichtomstandigheden leveren mogelijk een iets slechtere beeldkwaliteit op.

 N.b.

Houd voor optimale werking de cameralens vrij van vuil, sneeuw en ijs. Dit is vooral van belang in slechte lichtomstandigheden.

Hulplijnen

P3-1346-70+80 PAC Bending lines
Voorbeeld van hoe hulplijnen voor de bestuurder getoond worden.

De lijnen op het scherm worden geprojecteerd als stonden ze op de grond achter de auto. De lijnen zijn bovendien afhankelijk van de stuuruitslag, zodat u ook tijdens het draaien kunt zien welke baan de auto zal nemen.

 N.b.

  • Bij het achteruitrijden met een aanhanger/caravan geven de lijnen op het scherm de baan van de auto aan – niet die van de aanhanger/caravan.
  • Er verschijnen geen lijnen op het scherm, wanneer er een aanhanger/caravan is aangesloten op het elektrische systeem van de auto.
  • De Park Assist-camera wordt automatisch uitgeschakeld, wanneer u een aanhanger/caravan achter de auto hebt hangen die met originele trekhaakbedrading van Volvo aangesloten is.

 Belangrijk

Let erop dat op het beeldscherm alleen het gebied achter de auto wordt weergegeven, als u voor de achterzichtcamera hebt gekozen – let in dat geval goed op de zijkanten en voorkant van de auto wanneer u tijdens het achteruitrijden het stuurwiel verdraait.

Grenslijnen

P3-1346-70 Parkeringskamerans linjer
Lijnen van het systeem.
Ikon röd cirkel 1Grenslijn 30cm-zone achter auto
Ikon röd cirkel 2Grenslijn vrije achteruitrijzone

De rode lijn (1) grenst een zone af die tot ca. 30 cm achter de achterbumper strekt.

De gele horizontale lijn (2) grenst een zone af die tot ca. 1,5 m achter de achterbumper strekt.

De gele zijlijnen eindigen op ca. 2,0 m achter de bumper.

De grenslijnen zijn inclusief de uitstekende delen van de auto, zoals buitenspiegels en hoeken – ook wanneer de auto een bocht maakt.

Auto’s met parkeerhulpsensoren achter*

P3-1346-70+80 - PAC with PAS
De afstand wordt aangegeven met gekleurde velden (voor elke sensor één).

Als de auto tevens uitgerust is met Parkeerhulp wordt voor iedere sensor die een obstakel waarneemt de afstand met gekleurde velden weergegeven.

De kleur van de velden verandert naarmate de afstand tot het obstakel afneemt – van groen via oranje in rood.

KleurAfstand (meter)
Groen0,8–1,5
Oranje0,4–0,8
Rood0–0,4
  1. * Optie/accessoire.