Alcoholslot* - vóór het starten van de motor

Het alcoholslot voorkomt dat bestuurders die onder invloed zijn in de auto kunnen rijden.

De blaasunit wordt automatisch geactiveerd en gereedgemaakt voor gebruik bij het ontgrendelen van de auto.

P3-0946 Alkolås
 1. Ikon röd cirkel 1Mondstuk voor blaastest.
 2. Ikon röd cirkel 2Schakelaar.
 3. Ikon röd cirkel 3Zenderknop.
 4. Ikon röd cirkel 4Lampje voor ladingstoestand batterij.
 5. Ikon röd cirkel 5Lampje voor resultaat blaastest.
 6. Ikon röd cirkel 6Lampje dat aangeeft dat het systeem gereed is voor een blaastest.
 1. Wanneer het controlelampje (6) groen oplicht, is de blaasunit klaar voor gebruik.
 2. Neem de blaasunit uit de houder. Als de blaasunit zich buiten de auto bevindt tijdens het ontgrendelen, dan moet u de unit eerst activeren met de schakelaar (2).
 3. Klap het mondstuk (1) omhoog, haal diep adem en blaas gelijkmatig totdat er ca. 5 seconden later een “klikgeluid” klinkt. Het resultaat is een van de alternatieven in de volgende tabel Resultaat van de blaastest.
 4. Als er geen displaytekst verschijnt, is er mogelijk iets misgegaan tijdens de gegevensoverdracht naar de auto – druk in dat geval op de knop (3) om de testgegevens handmatig naar de auto te zenden.
 5. Klap het mondstuk omlaag en plaats de blaasunit terug in de houder.
 6. Start vervolgens binnen 5 minuten na een goedgekeurde blaastest de motor – anders is een nieuwe blaastest vereist.

Resultaat van de blaastest

Controlelampje (5) + displaymeldingBetekenis
Groen lampje + Alcoguard Test goedgekeurdStart de motor – geen alcohol gemeten.
Geel lampje + Alcoguard Test goedgekeurdMotor kan worden gestart – gemeten promillage boven 0,1 promille maar onder de geldende grenswaarde1.
Rood lampje + Test afgekeurd Wacht 1 minuut en probeer opnieuwMotor kan niet worden gestart – gemeten promillage boven de geldende grenswaarde1.

 N.b.

Binnen 30 minuten na afloop van een rit kan de motor opnieuw gestart worden zonder dat er een nieuwe blaastest nodig is.
 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 De grenswaarde verschilt van land tot land (ga na wat er in uw land geldt). Zie ook Alcoholslot*.