Verkeersbordenherkenning (RSI)* - bediening

Het verkeersbordinformatiesysteem (RSI – Road Sign Information) helpt u onthouden welke snelheidsborden u gepasseerd bent.

Bediening van het systeem:

P4-1220-RSI Instrumentpanel
Geregistreerde snelheidsinformatie1.

Als RSI een verkeersbord registreert met de geldende snelheid, geeft het instrumentenpaneel dat bord als symbool weer.

P4-1220- RSI Omkörningsförbud

Samen met het symbool voor de geldende snelheidsbeperking kan (voor zover van toepassing) ook een bord met inhaalverbod verschijnen.

Einde snelheidsbeperking of snelweg

Wanneer het RSI een bord registreert dat het einde van een snelheidsbeperking aangeeft (of andere snelheidsgerelateerde informatie zoals het einde van een snelweg), verschijnt het desbetreffende verkeersbord ca. 10 seconden lang op het instrumentenpaneel:

Voorbeelden van dergelijke borden zijn:

P3+4-1246- RSI Alla begränsningar upphör

Einde snelheidsbeperkingen.

P3+4-1246- RSI Motorväg upphör

Einde snelweg.

Vervolgens wordt er geen verkeersbordinformatie weergegeven, totdat het volgende snelheidsbord wordt geregistreerd.

Aanvullende borden

P4-1220- RSI Hastighet vid undantag
Voorbeelden van aanvullende borden1.

Soms kent een en dezelfde weg verschillende snelheidsbeperkingen – een aanvullend bord geeft dan aan onder welke omstandigheden de snelheden gelden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een gevaarlijke weg bij bijvoorbeeld regen en/of mist.

Het aanvullende bord met betrekking tot regen verschijnt alleen als de ruitenwissers zijn geactiveerd.

P4-1220- RSI Hastighet på Avfart el Annan väg

Op bepaalde markten wordt de geldende snelheid op een afrit aangegeven met een aanvullend bord met een pijl.

Het snelheidsbord dat aan dit type aanvullend bord is gekoppeld, verschijnt alleen als u de richtingaanwijzer gebruikt.

P3-V60H RSI Hastighet begränsad sträcka eller tid på dygnet

Sommige snelheden gelden bijvoorbeeld alleen een bepaald traject of op een bepaalde tijd van de dag. U wordt hierop geattendeerd met een symbool voor een aanvullend bord onder het snelheidssymbool.

Weergave van aanvullende informatie

P3+4-1320- RSI Tilläggstavla

Een leeg vakje onder het snelheidssymbool op het instrumentenpaneel geeft aan dat het RSI een bord heeft geregistreerd met aanvullende informatie over de geldende snelheidsbeperking.

Instelling in MY CAR

De beschikbare opties voor het RSI vindt u in het menusysteem MY CAR, zie MY CAR.

Road Sign Information Aan/Uit

P4-1220-MyCar RSI

Het is mogelijk de weergave van snelheidssymbolen op het instrumentenpaneel te deactiveren. U kunt het systeem activeren/deactiveren in het menusysteem MY CAR. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.

Speed Alert

P4-1246-MyCar RSI-SpeedAlertOn

U kunt ervoor kiezen of u een waarschuwing wil krijgen bij een overschrijding van de snelheidsbeperking met 5 km/h of meer. De waarschuwing bestaat uit een tijdelijk knipperend symbool voor de maximumsnelheid als de snelheid wordt overschreden. U kunt het systeem activeren/deactiveren in het menusysteem MY CAR. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Welke verkeersborden er op het instrumentenpaneel verschijnen hangt van de markt af – de afbeeldingen in deze instructie zijn slechts voorbeelden.