Automatische aansluiting Bluetooth®-eenheid

Wanneer er een Bluetooth®-eenheid in de auto geregistreerd staat, vindt er automatische aansluiting plaats wanneer de auto wordt gestart.

Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de laatst aangesloten eenheid binnen het bereik ligt, vindt automatisch aansluiting plaats. Als de laatst aangesloten eenheid niet beschikbaar is, probeert het systeem een eerder geregistreerde eenheid aan te sluiten.

Druk op EXIT voor aansluiting op een andere eenheid, kies voor nieuwe eenheid aansluiten of andere geregistreerde eenheid kiezen.