Transpondersleutel koppelen aan bestuurdersprofiel

U kunt uw sleutel koppelen aan een bestuurdersprofiel. Op die manier wordt telkens automatisch het bestuurdersprofiel met alle bijbehorende instellingen geselecteerd als de auto wordt gebruikt met die specifieke transpondersleutel.

De eerste keer dat de transpondersleutel wordt gebruikt, is deze nog niet gekoppeld aan een specifiek bestuurdersprofiel. Bij het starten van de auto wordt automatisch het profiel Gast geactiveerd.

Het is mogelijk om handmatig een bestuurdersprofiel te kiezen zonder dit aan de sleutel te koppelen. Bij ontgrendeling van de auto wordt het laatst gehanteerde bestuurdersprofiel geactiveerd. Als de sleutel eenmaal gekoppeld is aan een bestuurdersprofiel, hoeft u bij gebruik van deze sleutel geen bestuurdersprofiel meer te kiezen.

Transpondersleutel koppelen aan een bestuurdersprofiel

Kies eerst het profiel dat u aan de sleutel wilt koppelen, voor zover het te koppelen profiel niet al actief is. Het actieve profiel is vervolgens aan de sleutel te koppelen.
Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op SysteemBestuurdersprofiel.
Markeer het gewenste profiel. Het profiel Gast kan niet aan een sleutel worden gekoppeld.
Open het hoofdscherm en druk op InstellingenSysteemBestuurdersprofielProfiel bewerken.

Kies Sleutel koppelen om het profiel aan de sleutel te koppelen. Het is niet mogelijk om een bestuurdersprofiel te koppelen aan een andere sleutel dan de momenteel in de auto gebruikte sleutel. Als er meerdere sleutels in de auto zijn, verschijnt de tekst Meer dan één sleutel gevonden, pak de sleutel die u met de back-uplezer wilt verbinden.

P5-1507 Backup start place in tunnel console
Positie back-uplezer in de tunnelconsole.
Als de tekst Profiel gekoppeld aan sleutel verschijnt, zijn de sleutel en het bestuurdersprofiel aan elkaar gekoppeld.
Druk op OK.
De huidige sleutel is nu gekoppeld aan het bestuurdersprofiel en blijft gekoppeld zolang het hokje voor Sleutel koppelen is aangevinkt.