Volvo On Call*

Volvo On Call* is een aanvullende dienst op abonnementsbasis voor Volvo-bezitters. Het abonnement bestaat uit alarmdiensten, beveiligingsdiensten en comfortdiensten.

Het Volvo On Call-systeem is gekoppeld aan het SRS- en alarmsysteem van de auto en aan de overige systemen van de auto (bijvoorbeeld sloten en klimaatregeling). De auto is voorzien van een geïntegreerde modem voor communicatie met de helpdesk van Volvo On Call en de Volvo On Call-app. Het Volvo On Call-systeem gebruikt GNSS (Global Navigation Satellite System) om de autopositie te bepalen.

Beschikbaarheid

Bij uitname van de transpondersleutel blijven de functies van het systeem gedurende 5 dagen permanent beschikbaar en tijdens de 17 daaropvolgende dagen eenmaal per uur. Na in totaal 22 dagen staat het systeem uit, totdat u de auto opnieuw start.

 Waarschuwing

De diensten werken alleen in gebieden waar de auto dekking heeft en op de markten waar de diensten beschikbaar zijn.

Net als bij mobiele telefoons kunnen atmosferische storingen of een minder dichte zenderdekking ertoe leiden dat verbinding onmogelijk is, bijvoorbeeld in dunbevolkte regio's.

Abonnement

Wanneer na aankoop van de auto het systeem wordt geactiveerd, gaat een abonnement in. Het abonnement heeft afhankelijk van de markt een bepaalde geldigheidsduur.

Informatie op internet

Zie support.volvocars.com voor meer informatie over Volvo On Call.

Met een persoonlijke Volvo ID kunt u inloggen op de app.

  1. * Optie/accessoire.