Tv* - voorkeur kijker

De voorkeurslijst is te bewerken. U kunt de volgorde van de kanalen in de voorkeurslijst wijzigen. Een tv-kanaal kan op meerder plaatsen in de voorkeurslijst voorkomen. De onderlinge positie van de tv-kanalen in de lijst kan bovendien variëren.

Om de volgorde binnen de lijst met voorkeuren te wijzigen dient u in stand TV te gaan naar TV-menuPresets.

Draai aan TUNE totdat u het te verplaatsen kanaal in de lijst bereikt en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Het gekozen kanaal staat gemarkeerd.
Draai aan TUNE totdat u de nieuwe positie binnen de lijst bereikt en bevestig uw keuze met OK/MENU.
De kanalen wisselen vervolgens van plaats.

Na de voorkeurskanalen (max. 30 stuks) volgen al de resterende kanalen in het gebied. Het is mogelijk een van deze kanalen in de lijst met voorkeuren te zetten.

  1. * Optie/accessoire.