PCC* - bereik

Het bereik van de PCC voor vergrendeling, ontgrendeling en bediening van de achterklep is ca. 20 m rond de auto – voor de overige functies geldt een maximumbereik van ca. 100 m.

Als de auto niet reageert bij bediening van een toets – probeer het dan op minder grote afstand opnieuw.

 Let op

Er kunnen storingen optreden in de functie van de informatieknop door radiogolven in de lucht, omringende gebouwen, topografische omstandigheden e.d.

Buiten bereik PCC

Als de PCC op zo grote afstand van de auto is dat er geen informatie over de auto kan worden uitgelezen, wordt de laatst bekende status van de auto weergegeven zonder dat de lampjes op de PCC om de beurt oplichten.

Als er meerdere PCC’s voor de auto in gebruik zijn, geeft uitsluitend de PCC waarmee de auto de laatste keer vergrendeld/ontgrendeld werd de juiste status aan.

 Let op

P3-820 Remote key PCC - Icon Information Als binnen het bereik van de PCC geen van de controlelampjes brandt bij het indrukken van de informatietoets, vertoont de communicatie tussen de PCC en de auto mogelijk storingen onder invloed van radiogolven in de lucht, omringende gebouwen, topografische omstandigheden e.d.
  1. * Optie/accessoire.