Beeldinstellingen

Het is mogelijk de volgende beeldinstellingen voor helderheid en contrast te wijzigen (op voorwaarde dat de auto stilstaat).
Druk op OK/MENU, kies voor Beeldinstellingen en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Draai aan TUNE om de aan te passen instelling te bereiken en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Pas de instelling aan door te draaien aan TUNE en bevestig uw keuze met OK/MENU.

Druk om terug te keren naar de lijst met instellingen op OK/MENU of EXIT.