Keyless drive* - bereik PCC

Om een portier of de achterklep te kunnen openen moet de PCC zich binnen een straal van maximaal 1,5 m rond de portierhandgrepen of de achterklep bevinden.

U moet de PCC bij u dragen om een portier te vergrendelen of ontgrendelen. Wanneer u aan de ene kant van de auto staat, is het niet mogelijk om met de PCC een portier aan de andere kant te vergrendelen of ontgrendelen.

P3-v70/V60H-Nyckellöst lås- och startsystem

De rode cirkels op de bovenstaande afbeelding geven het bereik van de systeemantennes aan.

Als u alle PCC's uit de auto neemt terwijl de motor loopt of sleutelstand I of II actief is en alle portieren worden gesloten, verschijnt er een waarschuwingsmelding op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel en klinkt er een geluidssignaal.

Als een van de PCC’s weer in de auto is, verdwijnen de waarschuwingsmelding en het geluidssignaal wanneer aan een of meer van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • er is een portier geopend of gesloten;
  • de transpondersleutel is in het contactslot gestoken;
  • de OK-knop is ingedrukt.
  1. * Optie/accessoire.