Collision Warning* - bediening

‘Collision Warning met Auto Brake en voetgangers- en fietsersdetectie’ is een hulpmiddel dat bedoeld is om u te waarschuwen, wanneer het gevaar bestaat dat u op een voetganger of achter op een (stilstaande of rijdende) fietser of voorligger botst.

Via een menusysteem van MY CAR op het display van de middenconsole zijn eventuele instellingen voor de Collision Warning te verrichten, zie MY CAR.

Waarschuwingssignalen Aan en Uit

U kunt aangeven of de geluidssignalen en het geprojecteerde waarschuwingslampje voor de Collision Warning moeten zijn in- of uitgeschakeld.

Bij het starten van de motor geldt automatisch de instelling die actief was toen de motor werd afgezet.

 Let op

De functies Brake Support en Auto Brake zijn altijd actief – ze kunnen niet uitgeschakeld worden.

Waarschuwingslampje en geluidssignaal

Na het starten van de motor zijn zowel het waarschuwingslampje als het geluidssignaal uit te schakelen. U kunt het systeem activeren/deactiveren in het menusysteem MY CAR. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.

Als u het waarschuwingslampje en het geluidssignaal van de Collision Warning hebt ingeschakeld, wordt het waarschuwingslampje (zie (1) in de afbeelding) bij iedere motorstart getest. Daarbij gaan de verschillende lichtpunten van het waarschuwingslampje korte tijd branden.

Geluidssignaal

U kunt het geluidssignaal afzonderlijk activeren/deactiveren in het menusysteem MY CAR. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.

Waarschuwingsafstand instellen

De waarschuwingsafstand is de afstand waarbij een visueel signaal en een geluidssignaal worden afgegeven. De waarschuwingsafstand is in te stellen in het menusysteem MY CAR. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.

De waarschuwingsafstand is bepalend voor de gevoeligheid van het systeem. Bij de waarschuwingsafstand Lang wordt eerder gewaarschuwd. Ga altijd uit van de instelling Lang, maar als deze instelling te vaak tot waarschuwingen leidt (wat in bepaalde situaties als hinderlijk kan worden ervaren) kunt u overgaan op de waarschuwingsafstand Normaal.

Maak alleen in uitzonderingsgevallen zoals bij dynamisch rijden gebruik van de waarschuwingsafstand Kort.

 Let op

Bij gebruik van de adaptieve cruisecontrol worden het waarschuwingslampje en de waarschuwingszoemer door de cruisecontrol gehanteerd, ook al hebt u de Collision Warning gedeactiveerd.

De Collision Warning waarschuwt u bij gevaar voor een botsing, maar de functie is niet in staat uw reactietijd te verkorten.

Voor een optimale werking van de Collision Warning dient u de Afstandswaarschuwing altijd in te stellen op tijdsverschil 4-5.

 Let op

Ook als u de waarschuwingsafstand hebt ingesteld op Lang, kunnen de waarschuwingen voor uw gevoel soms laat worden afgegeven. Bijvoorbeeld bij grote snelheidsverschillen of als de voorligger krachtig remt.

 Waarschuwing

Geen enkel automatisch systeem kan in alle situaties een 100 % feilloze werking garanderen. Test Collision Warning met Auto Brake daarom nooit uit op mensen of voertuigen - dat kan namelijk tot ernstig letsel/ernstige schade en levensgevaarlijke situaties leiden.

Instellingen controleren

U kunt de actuele instellingen controleren op het beeldscherm van de middenconsole. Zoek in het menusysteemMY CAR.

Onderhoud

P3-1220-Collision Warning - Komponent-Tvätt
Camera- en radarsensor1.

De sensoren werken alleen naar behoren wanneer u vuil, ijs en sneeuw verwijdert en ze regelmatig schoonmaakt met water en autoshampoo.

 Let op

Als vuil, ijs en sneeuw de sensoren bedekken, neemt de functie af en kan meten onmogelijk worden gemaakt.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 N.B. De afbeelding is schematisch – afhankelijk van het model zijn afwijkingen mogelijk.