Stembediening - instellingen

Er zijn meerdere instellingen voor stembediening mogelijk.
  • Gebruikersinstelling - Het is mogelijk een stemprofiel in te stellen in het menusysteem MY CAR onder InstellingenInstellingen stembedieningGebruikersinstelling. Kies uit Standaard of Getrainde gebruiker. Getrainde gebruiker is alleen te kiezen, als de stemtraining is uitgevoerd. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.
  • Synthetische leessnelheid - De snelheid waarmee de dynamische (niet vooraf opgenomen) voorleesfunctie van het systeem leest is te wijzigen in het menusysteem MY CAR onder InstellingenInstellingen stembedieningSnelheid uitlezen. Kies uit Snel, Midden of Langzaam. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.
  • Stembedieningsvolume - Het volume van de stemsynthese is te wijzigen door op de knop SOUND te drukken, aan TUNE te draaien om Volume stembediening te markeren en vervolgens op OK/MENU te drukken. Pas het stemvolume aan door te draaien aan TUNE en sla de instelling op met OK/MENU.