Collision Warning*

‘Collision Warning met Auto Brake en voetgangers- en fietsersdetectie’ is een hulpmiddel dat bedoeld is om u te waarschuwen, wanneer het gevaar bestaat dat u op een voetganger of achter op een (stilstaande of rijdende) fietser of voorligger botst.

Collision Warning met Auto Brake en voetgangersdetectie wordt geactiveerd in situaties waar de bestuurder eigenlijk al veel eerder had moeten remmen, zodat de functie niet altijd uitkomst biedt.

Collision Warning met Auto Brake en voetgangersdetectie is erop gebouwd om zo laat mogelijk geactiveerd te worden om onnodige ingrepen te voorkomen.

Collision Warning met Auto Brake en voetgangersdetectie kan een aanrijding voorkomen of de impactsnelheid verlagen.

Gebruik Collision Warning met Auto Brake en voetgangersdetectie niet om uw rijgedrag aan te passen – als u er blind op vertrouwt dat Collision Warning met Auto Brake remt, raakt u vroeg of laat betrokken bij een aanrijding.

Twee systeemuitvoeringen

Afhankelijk van het uitrustingsniveau van de auto kan de functie Collision Warning met Auto Brake en voetgangersdetectie in twee uitvoeringen voorkomen:

Uitvoering 1

U wordt alleen met visuele en akoestische signalen gewaarschuwd1 voor obstakels – er wordt niet automatisch geremd, u moet zelf remmen.

Uitvoering 2

De bestuurder wordt met visuele en akoestische signalen gewaarschuwd voor obstakels – de auto remt automatisch als de bestuurder niet zelf binnen een redelijke tijd reageert.

 Belangrijk

Onderhoud aan de componenten van Collision Warning met Auto Brake & voetgangersbescherming mag uitsluitend worden uitgevoerd in een werkplaats - een door Volvo erkende werkplaats wordt aanbevolen.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Geen waarschuwing voor fietsers bij ‘Uitvoering 1’.