Noodreparatieset voor banden* - bediening

U gebruikt de noodreparatieset voor banden (TMK - Temporary Mobility Kit) om tijdelijk een gat te dichten en om de bandenspanning te controleren en aan te passen.

Noodreparatieset voor banden

P3/P4-1246-ALL- new version of TMK 2
Voor informatie over de werking van de onderdelen, zie Noodreparatieset voor banden* - overzicht.
Verwijder de sticker met de toegestane maximumsnelheid (die aan de ene kant van de compressor zit) en bevestig deze op het stuurwiel.

 Waarschuwing

Rijd nooit sneller dan 80 km/h, nadat u de noodreparatieset hebt gebruikt. Volvo adviseert een erkende Volvo-werkplaats te bezoeken om de afgedichte band te laten controleren (maximale rijafstand 200 km). Het personeel kan bepalen of de band kan worden gerepareerd of moet worden vervangen.

 Waarschuwing

Het afdichtmiddel kan de huid irriteren. Bij huidcontact het middel direct met zeep en water afspoelen.
Controleer of de knop in stand 0 staat en neem de kabel en de luchtslang erbij.

 Let op

Voor het gebruik de verzegeling van de bus niet verbreken. Bij het indraaien van de bus wordt de verzegeling automatisch verbroken.
Draai de oranje beschermdop los evenals de dop op de bus met afdichtmiddel.
Draai de bus in de bushouder vast.

 Waarschuwing

Draai de bus niet los, aangezien deze een blokkering heeft om lekkage te voorkomen.
Sluit de slang aan tussen de compressor en het ventiel.
Sluit de kabel op een 12V-aansluiting aan en start de motor.

 Let op

Als de compressor op een van de beide 12 V-aansluitingen is aangesloten, in de tunnelconsole, mag er op de andere aansluiting geen stroomverbruiker aangesloten zijn.

 Waarschuwing

Laat kinderen niet zonder toezicht in de auto achter als de motor draait.
Zet de knop in stand I.

 Waarschuwing

Ga nooit naast de band staan terwijl de compressor aan het pompen is. Bij barsten, oneffenheden en dergelijke dient u de compressor onmiddellijk uit te schakelen. Beëindig in dat geval de rit. Het wordt dan geadviseerd een erkende bandenwerkplaats te bezoeken.

 Let op

Als de compressor start, kan de druk tot 6 bar toenemen. De druk daalt echter na ca. 30 seconden.
Vul de band 7 minuten lang met afdichtmiddel.

 Belangrijk

Kans op oververhitting. De compressor mag niet langer dan 10 minuten werken.
Schakel de compressor uit om de bandenspanning van de manometer af te lezen. De bandenspanning dient minimaal 1,8 bar en maximaal 3,5 bar te bedragen. (Laat eventueel lucht ontsnappen met het drukreduceerventiel, als de bandenspanning te hoog is.)

 Waarschuwing

Als de bandenspanning lager is dan 1,8 bar, is het gat in de band te groot. Beëindig in dat geval de rit. Het wordt dan geadviseerd een erkende bandenwerkplaats te bezoeken.
Schakel de compressor uit en trek de kabel los uit de 12V-aansluiting.

Koppel de slang los van het ventiel en plaats het ventieldopje terug.

Leg zo spoedig mogelijk na de reparatie ca. 3 km af bij een snelheid van maximaal 80 km/h, zodat het afdichtmiddel de band kan afdichten.
  1. * Optie/accessoire.