Keyless drive* - storingen in de functie van een PCC

De Keyless-functie kan gestoord worden door elektromagnetische velden en afschermingen.

 Let op

Plaats/bewaar de PCC niet in de buurt van een mobiele telefoon of metalen voorwerpen. Houd een minimale afstand aan van 10-15 cm.

Als er desondanks toch storingen optreden, moet u de PCC en het sleutelblad als transpondersleutel gebruiken, zie Transpondersleutel - functies.

  1. * Optie/accessoire.