Stembediening - mobiele telefoon

Gebruik de stembediening en een mobiele telefoon met Bluetooth®-aansluiting om bijvoorbeeld een contactpersoon of een telefoonnummer te bellen.

De volgende dialogen zijn slechts voorbeelden; de systeemreacties kunnen per geval verschillen.

Een nummer bellen

De functie begrijpt de cijfers 0 (nul) tot en met 9 (negen). Het nummer is aan te geven door de cijfers van het nummer elk afzonderlijk uit te spreken, in groepjes te verdelen of in één keer achter elkaar te noemen. Getallen groter dan 9 (negen) kan de functie niet hanteren. Zo kunt u 10 (tien) of 11 (elf) niet gebruiken.

Gebruik de volgende dialoog met stemcommando’s om een nummer te bellen.
De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: “Bel nummer”.
Het systeem antwoordt: “Zeg nummer”.
Noem de cijfers (eenheden zoals “Zes-acht-zeven” enz.) van het telefoonnummer.
Bij een pauze zal het systeem het laatst genoemde groep cijfers herhalen.
Noem de rest van de cijfers. Sluit, nadat u het hele nummer genoemd hebt, af door het volgende te zeggen: “OK”.
Het systeem belt het nummer.

Het nummer is aan te passen door “Correctie” (verwijdert de laatst genoemde groep cijfers) of “Wissen” (wist het genoemde nummer in zijn geheel) te geven. Wanneer u “Herhalen” zegt, zal het systeem het opgegeven nummer in zijn geheel voorlezen.

Een contactpersoon bellen

Gebruik de volgende dialoog met stemcommando’s om een contactpersoon in het telefoonboek te bellen.
De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: “Bel contact”.
Het systeem antwoordt: “Zeg naam”.
Noem de naam van de contactpersoon.
Als slechts een contactpersoon is gevonden, belt het systeem deze persoon op. Anders geeft het systeem meer instructies om de juiste contactpersoon te vinden.

Als er voor een contactpersoon meerdere nummers in het telefoonboek staan, kunt u na de naam nog “Mobiel” of “Werk” noemen om het systeem te helpen.

Meer commando’s

U vindt meer commando’s voor de stembediening van de mobiele telefoon in het menusysteem MY CAR onder InstellingenInstellingen stembedieningLijst van spraakcommando'sTelefooncommando's. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.