Lamp vervangen - koplampen

Alle gloeilampen in het koplamphuis zijn te vervangen door eerst het complete koplamphuis via de motorruimte los te nemen en te verwijderen.

Koplamphuis verwijderen

Zet het elektrische systeem van de auto in de sleutelstand 0, zie Sleutelstanden - functies in verschillende standen.

P3-1320-XC60 Headlight removal 2
Ikon röd pil 1Trek de borgpennen van het koplamphuis naar buiten.
Ikon röd pil 2Trek het koplamphuis recht naar voren toe.

 Belangrijk

Trek niet aan de kabel, maar alleen aan de connector.
P3-1320-XC60 Headlight removal 3
Ikon röd pil 3 Koppel de connector van het koplamphuis los door met uw duim de clip omlaag te duwen.
Ikon röd pil 4 Trek ondertussen met uw andere hand de connector los.
5.Til het koplamphuis naar buiten en leg het op een zachte ondergrond om krassen op de lens te voorkomen.
6.Vervang de kapotte gloeilamp.

Koplamphuis bevestigen

P3-1320-XC60 Headlight fastening

Ga bij het bevestigen na of de lange borgpen vastzit. De pen moet in beide ogen vastzitten.

Sluit de connector dusdanig aan dat u een klik hoort.
Plaats het koplamphuis terug en breng de borgpennen aan. Controleer of u ze op de juiste manier hebt ingebracht.
Controleer de verlichting.

Het koplamphuis moet gemonteerd zijn en de connector correct aangesloten zijn, voordat u de verlichting inschakelt of de transpondersleutel in het contactslot steekt.