Andere Bluetooth®-eenheid kiezen

Als er meerdere aangesloten eenheden in de auto aanwezig zijn, kunt u van eenheid wisselen. De eenheid moet eerst gekoppeld zijn aan de auto.

Andere media-eenheid kiezen

Controleer of de externe eenheid Bluetooth® heeft geactiveerd, zie de handleiding van de externe eenheid.
Druk op MEDIA, kies Bluetooth-menu en daarna Ander apparaat.
De auto zoekt naar eerder aangesloten eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun Bluetooth®-naam op het display van de middenconsole.
Kies de aan te sluiten eenheid.
De externe eenheid wordt vervolgens aangesloten.

Van telefoon wisselen

Controleer of de externe eenheid Bluetooth® heeft geactiveerd, zie de handleiding van de externe eenheid.
Druk op TEL, kies Telefoonmenu en daarna Telefoon wijzigen.
De auto zoekt naar eerder aangesloten eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun Bluetooth®-naam op het display van de middenconsole.
Kies de aan te sluiten eenheid.
De externe eenheid wordt vervolgens aangesloten.