Rijbaanassistent (LDW)*

De Rijbaanassistent is een van de functies van Driver Alert System – wordt ook wel LDW (Lane Departure Warning) genoemd.

De functie is bedoeld voor gebruik op snelwegen, hoofdwegen en dergelijke en beperkt de kans op het in bepaalde situaties onbedoeld verlaten van de eigen rijbaan.

Werkingsprincipe van LDW

P4-1220-LKA - Princip
(De afbeelding is schematisch – niet modelspecifiek.)

LDW maakt gebruik van een camera die de geschilderde zijlijnen van de weg/rijbaan aftast.

Als de auto zonder duidelijke reden de linker of rechter zijlijn van de rijstrook overschrijdt, wordt u gewaarschuwd met een zoemersignaal.

 Let op

Iedere keer dat de wielen een markering passeren wordt u slechts eenmaal gewaarschuwd. U wordt dan ook niet meer gewaarschuwd, wanneer u met één wiel aan weerszijden zijden van de rijstrookmarkering blijft rijden.
  1. * Optie/accessoire.