Roll Over Protection System (ROPS)

Het Roll-Over Protection System (ROPS) van Volvo is ontwikkeld om het gevaar te beperken dat de auto over de kop slaat en maximale bescherming te bieden als een ongeluk onvermijdelijk blijkt.

Het systeem bestaat uit een stabilisatiesysteem, het Roll Stability Control (RSC) dat het gevaar beperkt dat de auto kantelt en over de kop slaat wanneer u bijvoorbeeld krachtig afremt of in de slip raakt.

Het RSC-systeem maakt gebruik van een gyrosensor die wijzigingen in de helling overdwars registreert. Aan de hand van deze informatie wordt vervolgens berekend hoe groot de kans is dat de auto over de kop slaat. Als het gevaar reëel is, treedt het ESC-systeem in werking. Het motortoerental wordt daarbij verlaagd en één of meer van de wielen worden afgeremd, totdat de auto zijn stabiliteit hervonden heeft.

 Waarschuwing

Onder normale omstandigheden zorgt het RSC-systeem voor een betere wegligging. Dit mag echter voor u geen reden zijn om sneller te gaan rijden. Neem altijd de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het rijden.