Rempedaal

Het rempedaal wordt gebruikt om de snelheid van de auto tijdens rijden te verlagen.

De auto is uitgerust met twee remcircuits. Als een van de remcircuits beschadigd raakt, neemt de rempedaalweg toe en moet u meer druk uitoefenen voor een normale remwerking.

De druk die u uitoefent op het rempedaal wordt versterkt door de rembekrachtiging.

 Waarschuwing

De rembekrachtiging werkt alleen, als de motor loopt.

Als u het rempedaal bedient met de motor afgezet, doet het pedaal stug aan en moet u harder op het pedaal trappen om de auto af te remmen.

In bergachtig gebied of bij het rijden met een zware belading kunt u de remmen ontzien door op de motor af te remmen. U benut de remmende werking van de motor het best, wanneer u tijdens het afdalen dezelfde versnelling inschakelt als bij het oprijden van een helling.

Voor meer algemene informatie over een zware belasting van de auto, zie Motorolie - ongunstige rijomstandigheden.

Remschijven schoonmaken

Vuil en water op de remschijven kunnen ertoe leiden dat de aanspreekduur van de remmen wordt verlengd. Daarom wordt u geadviseerd de remschijven schoon te maken door tijdens het rijden korte tijd licht te remmen, wanneer u op natte wegen rijdt, de auto net hebt gewassen of op het punt staat deze langdurig te parkeren.

Onderhoud

Om de verkeersveiligheid, bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid van de auto op een hoog peil te houden, dient u de service-intervallen van Volvo aan te houden zoals omschreven in het Service- en garantieboekje.

 Belangrijk

De onderdelen van het remsystemen moeten regelmatig op slijtage worden gecontroleerd.

Informeer bij een werkplaats hoe dat in zijn werk gaat of laat de controle over aan de werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Symbolen en meldingen

SymboolBetekenis
Symbol bromssystemBrandt continu – controleer het remvloeistofpeil. Vul remvloeistof bij als het peil te laag ligt en controleer tevens de oorzaak van het remvloeistofverlies.
Symbol ABSBrandt tijdens het starten van de motor 2 seconden continu - automatische functietest.

 Waarschuwing

Als Symbol fel i ABS-system - text en Symbol fel i bromssystemet - text tegelijk branden, kan er een storing in het remsysteem zijn ontstaan.

Als het niveau in het remvloeistofreservoir in dat geval normaal is, moet u voorzichtig naar de dichtstbijzijnde werkplaats rijden om het remsysteem te laten controleren - geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Als de remvloeistof onder het MIN-niveau in het remvloeistofreservoir ligt, mag u pas verder rijden als de remvloeistof is bijgevuld.

De oorzaak van het remvloeistofverlies moet worden gecontroleerd.