Noodreparatieset voor banden*

U gebruikt de noodreparatieset voor banden (TMK - Temporary Mobility Kit) om tijdelijk een gat te dichten en om de bandenspanning te controleren en aan te passen.

De noodreparatieset voor banden bestaat uit een compressor en een bus met afdichtmiddel. Het afdichtmiddel dient om noodreparaties uit te voeren. De fles met het afdichtmiddel moet worden vervangen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken en tevens na het gebruik. Het afdichtmiddel dicht banden met een lek in het loopvlak effectief af.

 N.b.

De bandenreparatieset is uitsluitend bedoeld voor het repareren van banden met een lek in het loopvlak.

De noodreparatieset voor banden leent zich minder goed voor banden met een gat in het zijvlak. Probeer geen banden met de noodreparatieset voor banden af te dichten die grote groeven, scheuren en dergelijke vertonen. Sluit een compressor aan op een van de 12V-aansluitingen in de auto. Gebruik de elektrische aansluiting die het dichtst bij de lekke band zit.

 Belangrijk

Als de compressor voor bandenreparatie is aangesloten op een van de beide aansluitingen in de tunnelconsole, mag er op de andere aansluiting geen stroomverbruiker zijn aangesloten.

 N.b.

De compressor voor provisorische bandenreparatie is door Volvo getest en goedgekeurd.
  1. * Optie/accessoire.